• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube
Facebook WeChat

คำปราศรัยของประธาน

คำปราศรัยของประธาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นที่อยู่อาศัย

กลุ่ม VANHE ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีมากกว่า 20 ปี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บุกเบิกในช่วงต้นจนกลายเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมบ้านสำเร็จรูปและการตระหนักถึงการจัดการกลุ่ม เราได้ผ่านส่วนที่มีความพยายามอย่างอุตสาหะและหยาดเหงื่อได้ปูทางต่อสู้ดิ้นรนเราขอขอบคุณสังคมจากทุกสาขาอาชีพจนถึงการสนับสนุนอย่างลึกซึ้งและการรักตนเองชื่นชมการทำงานหนักในตำแหน่งต่าง ๆ ของพนักงานให้มีมโนธรรมและทำให้ดีที่สุด!

7309f690
55a8a970

VANHE มีสองสิ่งนี้เขาเอาการพัฒนารูตช่วยให้แต่ละคนใน VANHE ในชีวิตและการทำงานของธรรมชาติของมนุษย์ส่องแสงในภูมิปัญญาเพื่อให้ความร่วมมือของเราและเรามั่นใจมากขึ้นที่จะตอบสนองอนาคตนี่คือความมั่งคั่ง ค่านิยมของเรา ที่มากขึ้นคือการมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพแต่ละชิ้นและพลังแห่งความเชื่อให้กับลูกค้าความคิดที่ยอดเยี่ยมนั้นมาจากวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยม การเคารพผู้คนนั้นเป็นแก่นแท้ของวัฒนธรรมองค์กรอย่างลึกซึ้งสร้างการแข่งขันที่ยุติธรรม แต่การเคลื่อนไหวเป็นระบบ สนับสนุนแกนหลักของการพัฒนาองค์กรเราเต็มใจที่จะให้คนหนุ่มสาวจำนวนมากที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยมและแสดงความสามารถของความสามารถและความซื่อสัตย์ทางการเมืองอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต

ปฏิบัติอย่างจริงจัง จริงใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในวงกว้างและลึกซึ้ง การพัฒนาโลกที่ไม่สิ้นสุดนี่คือชีวิตมนุษย์ที่ลึกซึ้งและบรรทัดฐานการทำงาน เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกลุ่มอย่างลึกซึ้งผลลัพธ์ของความสุจริตใจที่เปิดกว้าง เราจะสานต่อความพยายามของเรา การแสวงหาคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรยากาศความร่วมมือที่อบอุ่นและเปิดกว้าง จริงใจ ผู้บุกเบิกและ win-winเรายินดีต้อนรับเพื่อน ๆ จากทุกสาขาอาชีพไปเยี่ยมชม Deep Society และแสวงหาการพัฒนาร่วมกันสร้างความสดใส

018b7231

แวนเฮเสมอIให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของเรา

VANHE VISION: เป็นผู้นำของบ้านโมดูลาร์ในโลก

VANHE MISSION: เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์

VANHE VALUE: Customer First, Teamwork, Honesty, Dedication Embrace Change, Passion and Self-วินัย

d78d511c
2ca07e73